CKB kuopos savanoriai dalyvavo pratybose Danijoje
Parašė gr. Tomas Bikelis   
Antradienis, 01 Liepos 2008 20:57

Tęsdami bendradarbiavimo su Geležinio Vilko brigada tradiciją, keturi Civilių ir karių bendradarbiavimo (CKB) kuopos kariai, kaip ir pernai, birželio 2–6 d., dalyvavo pratybose „Geltonasis riteris“ Danijoje. Savanoriai į pratybas skrido kartu su Geležinio Vilko brigados kariais.

Du savanoriai pratybose vykdė užduotis išskleisto Geležinio Vilko štabo CKB skyriuje. Kiti du pirmą artą dalyvavo tarptautinėse pratybose Danijos divizijos CKB paramos vieneto sudėtyje. Nors pernai pratybose teko brigados štabe priimti danų CKB komandą, bet apie CKB paramos vieneto procedūras nieko nežinojome, teko stačia galva šokti į nežinomybę ir keliauti į artilerijos pulke įsikurusį CKB paramos vienetą. Šiuo metu vykdomose karinėse operacijose artilerijos vaidmuo darosi vis mažesnis, todėl danų divizijoje buvo nuspręsta artilerijos vienetams priskirti ir CKB funkciją. Tokiu būdu išsaugoma sukaupta artilerininkų kvalifikacija ir efektyviai panaudojama artilerijos vienetų materialinė bazė.

Atvykus buvome apginkluoti Kanadoje pagamintais šturmo karabinais m/96 ir šveicariškais pistoletais m/49. Ginkluotė atitinka Danijoje šiuo metu vystomą kovinio CKB koncepciją. Danų CKB specialistai gali vykdyti civilių ir karių bendradarbiavimo užduotis priešakinėse puolimo grandyse, pavyzdžiui, gali būti duota užduotis koviniams daliniams vos užėmus miestą surasti jame vietinės valdžios atstovus ir įtikinti (arba priversti) juos bendradarbiauti. Tai gali padėti išsaugoti rimtį ir tvarką, išvengti plėšikavimo ir vandalizmo, labai sumažinti vietos gyventojų dėl karo veiksmų patiriamus nepatogumus. Danų CKB specialistams jau teko išbandyti šią koncepciją neramumų varginamoje Helmando provincijoje Afganistane.

Veikiant petys į petį su koviniais daliniais, CKB specialistams yra svarbu turėti skiriamąjį ženklą, kad vietiniai gyventojai galėtų juos išskirti iš kitų karių. Tuo tikslu Danijos divizijoje CKB specialistai ant savo uniformų turi prisiūtą CIMIC (t. y. CKB) antsiuvą.

Danų CKB paramos vieneto kovinis rengimas kiek skiriasi nuo mūsų – šalia mums įprastų susitikimų, projektų valdymo ir derybų paskaitų, teko mokytis vairuoti džipus, dalyvauti naktiniame orientaciniame žygyje, šaudyti ir tobulinti mūšio mieste įgūdžius specialiame treniruočių miestelyje. Orientavimosi vietovėje varžybose lietuviams pavyko užimti antrą vietą tarp 13 komandų. Teko šaudyti netgi iš M-1 „Garand“ šautuvo – vyresni kariai Danijoje šiam ginklui jaučia tokią pačią nostalgiją, kokią seni savanoriai Lietuvoje jaučia Kalašnikovo automatui.

Pratybų metu labai susidraugavome su danų kariais – netgi pasikeitėme sauso maisto daviniais. Danams patiko, kad lietuviškuose daviniuose maistas savaime sušyla, o lietuviams, kad daniškuose daviniuose yra ir dantų šepetėliai su džiovinta dantų pasta ir indu plovikliu suvilgytos kempinėlės.

Pratybose lankėsi Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Vytautas Žukas, lydimas Lietuvos karo atašė plk. ltn. Nerijaus Rimkevičiaus.

Lietuvių karių dalyvavimas įvertintas gerai ir bendradarbiavimą numatyta plėtoti toliau. KASP vadas plk. Antanas Plieskis ir Danijos divizijos CKB paramos vieneto vadas plk. ltn. Heningas Uldalis sutarė, kad rugsėjo mėnesį vyksiančiose tarptautinėse pratybose „Baltijos dvasia 2008“ dalyvaus ir du danų stebėtojai.

plk. Antanas Plieskis ir plk. Henning Uldal

KASP vadas plk. Antanas Plieskis ir Danijos plk. ltn. Heningas Uldalis tariasi
dėl tolesnio bendradarbiavimo.

Savanoris 2008 m. Nr.06

Pratybų fotogalerija: http://cimic.lt/galerija/10