Baltijos šalių CKB specialistų kursai Rygoje
Pirmadienis, 09 Spalio 2006 00:00
CKB (civilių ir karių bendradarbiavimo) specialistų funkcijos yra tokios: veiksmų koordinavimas ir karinės vadovybės bei civilių bendradarbiavimas, įskaitant vietinės valdžios institucijas, tarptautines, vietines ir nevyriausybines organizacijas, siekiant paramos karinei užduočiai įvykdyti.

Spalio 6-8 dienomis Latvijos krašto apsaugos akademijoje Rygoje vyko pirmieji Baltijos šalių CKB specialistų kursai. Latviai tikrai pasistengė organizuodami šiuos kursus, nuolat jautėsi jų pastangos ir dėmesys. Kursų dalyvių ir organizatorių pasveikinti atvyko pats Latvijos kariuomenės vadas brg. gen. Juris Maklakovas. Sužinojome, kad jis pats yra išklausęs CKB kursą Kanadoje ir mano, jog CKB įgauna vis didesnę svarbą. Kursų vadovas majoras Maris Tūtinis sakė, kad šiandien CKB funkcijos neapsiriboja vien dalyvavimu taikos palaikymo misijose, būtent CKB gali koordinuoti ir savo krašto infrastruktūros panaudojimą ekstremalių situacijų metu. Pavyzdžiui, jei vienu metu tais pačiais keliais bet skirtingomis kryptimis judėtų civiliai, stichinių, ekologinių nelaimių ar karo veiksmų pabėgėliai ir kariai, kiltų grūstys ir labai sulėtėtų kariuomenės judėjimas. CKB specialistai tokiu atveju gali padėti vadams teisingai įvertinti realų kariuomenės judėjimo greitį ir pabandyti nukreipti civilius kitais keliais.

Be funkcinių CKB specialistų kursų dar išklausėme ir paskaitą apie kultūrinės įvairovės supratimą, o po paskaitos buvo praktinis užsiėmimas, kurio metu savo kailiu pajutome kaip sunku yra grupėje pasiekti taip reikalingą bendrą sutarimą, kai negalime tarpusavyje susikalbėti. Taip pat klausėmės misijose Kosove ir Afganistane dalyvavusių CKB specialistų įspūdžių ir praktinių patarimų. Pasirodo, pasibaigus aktyviai karo veiksmų fazei, vienas CKB specialistas savo daliniui gali būti nepalyginamai naudingesnis už tanką ar pėstininkų kovos mašiną, o jo parengimo kaina - kur kas mažesnė. CKB specialistai koordinuoja įvairių tarptautinių, valstybinių ir nevalstybinių organizacijų teikiamą pagalbą siekdami kuo didesnės kolektyvinės naudos, bet tuo pačiu jie pirmiausia vykdo savo vado paskirtas užduotis. Tokiu būdu, naudojant išorinius finansavimo ir kitokios pagalbos šaltinius CKB gali žymiai paveikti vietos gyventojų požiūrį, o tuo pat metu ir surinkti daugiau vadovybei reikalingos informacijos. Būtent bendravimas ir yra CKB sėkmės kertinis akmuo – ne veltui mes išklausėme paskaitą apie kultūrų įvairovę. Misijose dalyvavę CKB specialistai daug pasakojo apie bendravimo su Afganistano gyventojais ypatumus ir parodė trumpą tipiško susitikimo su vietinės genties vadu inscenizaciją, kurią vėliau kolektyviai nagrinėjome.

Kursų pabaigoje aptarėme kas labiausiai pavyko ir ką reikėtų dar patobulinti, bet iš esmės visų vertinimai buvo tik geri ir labai geri. Kitąmet CKB kursai vyks Lietuvoje.

„Savanoris” Nr. 10 (370) 2006-10-26