Vertinamosios pratybos
Parašė vyr. ltn. Skomantas Povilionis   
Penktadienis, 12 Spalio 2007 00:30

Spalio 12-14 dienomis Didžiosios Kovos rinktinės 801 (civilių ir karių bendradarbiavimo) kuopos kariai dalyvavo Pabradės poligone vykusiose vertinamosiose pratybose, kuriose patikrintas padalinio pasirengimas. Pagal Lietuvos kariuomenės vado įsakymą Krašto apsaugos savanorių pajėgos turi paruošti civilių ir karių bendradarbiavimo funkcinius specialistus. Atsižvelgiant į pajėgų tikslus, 801 (CKB) kuopoje yra rengiami įvairių sričių funkciniai specialistai, kurie turi sugebėti vykdyti pagrindines CKB funkcijas – planuoti, koordinuoti veiksmus, susijusius su bendradarbiavimu tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų.

Jau nuo penktadienio vakaro be perstojo lijęs lietus ir šeštadienio ryto mankšta krentant pirmajam šiemet sniegui, tapo rimtu karių moralės ir motyvacijos išbandymu. O tuo tarpu kuopos vadovybė mokymams paruošė įtemptą grafiką - po pusdienį trukusių šaudymo pratybų, kariai buvo suskirstyti į CKB komandas ir pajudėjo į visą parą trunkantį CKB patrulį, kuriame galėjo pasitikrinti ne tik bendradarbiavimo tarp civilių ir karių įgūdžius, tačiau ir topografijos,
pėstininkų taktikos žinias, sugebėjimą dirbti komandoje. Gavę užduotis savanoriai turėjo skubiai suplanuoti keliasdešimties kilometrų dieninio bei naktinio žygių maršrutus, pasirengti vykdyti CKB užduotis skirtinguose taškuose. Pagal pratybų scenarijų, CKB patrulis vyko „Grinlandijos“ valstybės teritorijoje, kurioje, dėl nesibaigiančių konfliktų tarp „grinlandiečių“ ir viename iš rajonų gyventojų daugumą sudarančių ir nepriklausomybės siekiančių „batlandiečių“, įvestos menamos tarptautinės pajėgos. Būtent šioms pajėgoms, kurių užduotis - stabilizuoti padėtį rajone, tariamai atstovavo ir CKB kuopos kariai.
Vykdydami vadovybės pateiktas užduotis, kariai pagal pateiktas koordinates turėjo surasti keliolika taškų, kuriuose jiems teko įvertinti vietovę, identifikuoti galimus greito poveikio projektus, susitikti su tariamais draugiškai bei priešiškai nusiteikusiais vietos gyventojais, kaimų vyresniaisiais, nelegalių ginkluotų
grupuočių, policijos vadais, tarptautinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovais. Vykdydami dalį užduočių CKB specialistai turėjo vartoti ne tik gimtąją kalbą
– nemažai „susitikimų“ vyko anglų kalba, o atvykę apžiūrėti ir įvertinti tilto, esančio menamo konflikto rajone, kariai per vertėją turėjo bendrauti farsi (persų) kalba, kurią naudoja ir didžioji dalis Afganistano Goro provincijos, kurioje veikia Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė, gyventojai. Vykdydami
užduotis, kariai turėjo atsižvelgti į menamo konflikto rajone priimtas kultūrines ir religines normas, galimą vietos gyventojų melagingą informaciją ar savitą bendravimo būdą. Situacijų aktoriai be abejonės buvo paruošę įvairių netikėtumų ir siurprizų žygyje dalyvavusiems kariams – vienų CKB grupių atstovai
buvo išvejami iš kaimo dėl neaiškios priežasties supykusio vietos „gyventojo“, kitiems teko iškęsti nelogiškus reikalavimus, neteisingas komandos vadovo
žodžių interpretacijas, tretiems susidurti su sprogmenimis toje vietoje, kur turėjo būti vykdoma užduotis. Maža to, žygio metu kariams nuolatos buvo vykdomos pasalos, apsunkinančios ir gerokai pailginančios kelionę nuo vieno iki kito užduoties taško.

Šių pratybų vadovas – 801 kuopos vadas kpt. Gediminas Latvys. Pratybų dalyvių veiksmus ir pasirengimą vertino Lauko pajėgų štabo bei KASP štabo atstovai bei Didžiosios Kovos rinktinės vadas plk. ltn. Gediminas Macijauskas.