Būk pirmas. Snaiperiai
Parašė Juozas Pocius   
Ketvirtadienis, 18 Lapkričio 2010 16:09

SNAIPERIŲ TAIKINYS – „DRAKONO AKIS“

Šauliai rinkosi prie ugnies linijos. Ant šaudyklos pylimo tvarkingai suguldyti ginklai. Jų vamzdžiai nukreipti į taikinius ... „drakono akis“.

Jaunesnysis puskarininkis Ernestas Kuckailis, prieš prasidedant šioms snaiperių varžyboms, visiems dar kartą priminė saugumo reikalavimus, kurie galioja visiems, naudojantiems ginklus: kai šaulys užima šaudymo poziciją, ginklai – nukreipti į taikinių pusę; labai svarbu stebėti šaudymo lauką, kad jame nepasirodytų nežinia iš kur staiga pasirodžiusių atsitiktinių, judančių figūrų; jei kas tai pastebės, privalo garsiai duoti komandą „Stop !“; visus šaudmenis laikyti prie savęs, nepalikti jų šaudymo linijose; ginklus užtaisyti galima tada, kai instruktorius duos komandą „ginklus užtaisyti“;  tų ginklų, kurie užtaisomi dėtuvėmis, dėtuvės negali būti įdėtos į šautuvą, instruktorius duoda komandą „ginklą užtaisyti“, „pasiruošt!“, o tai reiškia – sudedami šoviniai, prijungiama dėtuvė, patraukiama spyna, šovinys lizde, saugiklio jungti nebūtina; šaulys patogiai įsitaisęs, priglunda prie savo ginklo, nusitaiko, laukia komandos „ugnis !“; žinoma, prieš tai instruktorius pasiteirauja, ar šauliai pasiruošę; jei nepasiruošę, reikia garsiai pasakyti „dar ne!“, instruktorius duos papildomo laiko pasiruošti; komanda „pradėt šaudymą“ – garsinis signalas – švilpukas; baigus šaudymą, šovinių dėtuvė išimama iš ginklo, spyna fiksuojama galinėje padėtyje, ginklas lieka ant atramos. Baigęs šaudymą, šaulys savarankiškai atsistoja ir laukia, kada baigs šaudyti kiti šauliai. Svarbu vykdyti instruktoriaus komandas ir saugiai elgtis su ginklu. Dėl neatsargaus elgesio instruktorius turi teisę įspėti šaulį, o pastebėjęs rimtesnių pažeidimų, gali šaulį diskvalifikuoti, ir šis nebeturi teisės toliau dalyvauti varžybose.

Šauliai, pasiskirstę į dvi grupes, Gaižiūnų poligone patys prisegė taikinius šaudyklos teritorijoje. Snaiperių grupė pradėjo šaudymą. Iš pradžių į artimesnius taikinius – 100 m atstumu,  o paskui nusitaikė į pažymėtus už 250 m ribos. Taigi snaiperių varžybos – rimta sportinė kova – prasidėjo.

 Susitarimas – puoselėti snaiperių tradicijas

 Kaip gimė snaiperių „entuziastų“ sportinė tradicija? Varžybų organizatorius j. psk. E. Kuckailis informavo: „Pernai, per vykusį žvalgų seminarą. Po pratybų „Rudens griaustinis 2009 “ buvo nutarta – kasmet Lietuvos kariuomenėje organizuoti snaiperio dieną. Šitaip nuspręsta iškart po to, kai į Lietuvos kariuomenę buvo integruota snaiperių grupė. Jie tada dalyvavo žvalgų pratybose, rėmė padalinius. Todėl visi sutarėme puoselėti snaiperių profesinės dienos tradicijas“.

Tą dieną į varžybas susirinko ne itin gausus mūsų kariuomenės šaulių entuziastų būrelis. Kas jie? Mačiau jaunus karininkus iš „Geležinio Vilko“ štabo, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, žvalgybos kuopos, Pabradės poligono, KASP ir sportinio šaudymo entuziastus iš Žvalgų mokyklos. Jie visi mėgsta taikliai šaudyti, kiekvienas turi įsigiję nuosavus optinius šautuvus. Kai kurie kariai baigę taiklaus šaulio kursą ir dabar dirbantys panašų darbą tarnybos vietose, kiti tik prijaučiantys...

Prie ugnies linijos šauliai išrikiavo savo „blazerius“, modifikuotus M-14 S1.

Pūtė stiprus šoninis vėjas – gūsiai nuo 6 m. iki 14 m. per sekundę. Oras tokioms snaiperių varžyboms buvo ne palankiausias. Bet, kaip snaiperiai sako, oro nepasirinksi – yra kaip yra ! Tokiomis sąlygomis pataikyti į nedidelius taikinius labai sudėtinga. Net labai patyrusiam snaiperiui tai – didelis iššūkis. Šiuo atveju viską lemia snaiperio asmeninės savybės, kantrybė, jo sugebėjimas analizuoti padėtį ir gerai apskaičiuoti kulkos lėkimo trajektoriją.

 Snaiperė Erika

Moterys pastebimos visur, ypač kariuomenėje. Ne todėl, kad jos būtų nuolat „persekiojamos“ priekabių vyriškų žvilgsnių. Moteris kariuomenėje visada verta pasitikėjimo ir pagarbos.

Ir vyriškame snaiperių būrelyje atkreipė į save dėmesį vienintelė mergina. Skvarbus,  simpatiškas akių žvilgsnis ir žemaitiškas akcentas puikiai derėjo prie jos šautuvo M-14 S1. Pasirodo, šiose varžybose jai puikiai sekėsi. Modifikuotų ginklų divizione ji tapo pirmos vietos laimėtoja.

Susipažinome. Grandinė Erika Šlimaitė (27 m.). Tarnauja LDK Algirdo batalione mokomojoje kuopoje. Atėjo į Lietuvos kariuomenę, kaip ji pati sako, „iš savanorių“. Mergina iš Plungės, anksčiau krimtusi socialinius mokslus, suprato, kad tas darbas ir civilinis gyvenimas jai ne prie širdies. Norėjo studijuoti tiksliuosius mokslus – fiziką, matematiką, mechaniką. Svajojo apie aviaciją. Pagaliau pasirinko automechaniką.

– Kokie bruožai lemia snaiperio savybes?

– Akys, kantrybė, tikslumas. Turi žinoti, jausti savo ginklo savybes, žinoti jo duomenis ir mokėti tiksliai apskaičiuoti kulkos skrydžio trajektoriją. Šiek tiek reikalinga aritmetika.

– Ar mergina, moteris gali normaliai jaustis kariuomenėje?

– Manau, kad taip.

– Kas padėjo pasiruošti varžyboms?

– Turėjau vieną gerą instruktorių. Gavau gerus teorinius pagrindus, kuriuos pritaikau šaudykloje. Laiko pasiruošti šioms varžyboms neturėjau daug. Bet stengiausi pasikliauti nuojauta ir intuicija. Aplinkybės šį kartą buvo labai sudėtingos. Tokiu atveju vien teorija pasikliauti negalima. Reikia daryti savas korekcijas kiekvienam šūviui iš naujo.

– Todėl jūsų rezultatai puikūs?

– Esu patenkinta.    

Blynas neprisvilo

Galima teigti, kad surengtas pirmasis kariuomenės snaiperių turnyras – „neprisvilęs blynas“. Geriausiai iš snaiperių pasirodė gr. Tomas Bikelis, nuo jo nedaug atsiliko kpt. Mindaugas Spėčius, trečias liko jo brolis mjr. Renatas Spėčius... Jie šaudė „Blazer“ šautuvais.
Modifikuotų ginklų divizione, kaip jau minėjome, laimėjo grandinė Erika Klimaitė. Antras šiame divizione buvo Osmundas Aukščiūnas, trečias – vyr. seržantas Dainius Vyturys.

Snaiperių turnyro nugalėtojams įteigti diplomai, suvenyriniai puodeliai... Svarbiausia, kad mūsų kariuomenės snaiperius vienija pagarba ginklui, aistra taikliam šūviui ir entuziastingas nusiteikimas puoselėti tradicijas.

Juozas Pocius, žurnalas KARYS 2010 Lapkričio mėn.