KASP 8-oji rinktinė: specializuota ir jau pilnametė
Ketvirtadienis, 05 Kovo 2009 13:25

Ar laikai geri, ar blogi – KASP Didžiosios kovos apygardos 8-ojoje rinktinėje karių savanorių ir įdomių užduočių netrūksta. 18-ąjį gimtadienį šiemet atšventusioje rinktinėje ne tik tęsiamos senos geros savanoriškos tradicijos, bet sėkmingai prigijo ir nauji daigai – specializuotos medicinos, karo policijos, civilių ir karių bendradarbiavimo kuopos. (žurnalo KARYS straipsnis, autorė  Ilona Skujaitė)

Patriotiški ir universalūs 

Nors KASP padaliniai visų pirma asocijuojasi su teritorine šalies gynyba, tačiau transformuojantis kariuomenei teko keistis ir jiems, ne išimtis ir KASP 8-oji rinktinė, įsikūrusi Vilniuje. „Pagrindinis rinktinės tikslas yra tėvynės gynyba, būtent jai pirmiausia ir ruošiamės, bet neatmetame ir kitų užduočių, turime aktyviai dalyvauti tarptautinėje erdvėje ir partnerių operacijose. Gerai tai, kad savanoriai nėra nustumti nuo pagrindinių užduočių, dalyvauja misijose. Vilniaus rinktinė išsiskiria tuo, kad joje yra ne tik standartinės pėstininkų kuopos, bet ir specializuotos, pastarosios itin aktyviai įsitraukia į tarptautines operacijas. Gyvenimas kariuomenę, taip pat ir mūsų rinktinę, verčia tobulėti ir judėti į priekį, ieškoti naujų būdų, kaip būti lygiaverčiais ir net geresniais už partnerius, ypač tarptautinėse operacijose,“ – svarbiausius veiklos akcentus vardijo KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas plk. ltn. Gediminas Macijauskas.

Vienas svarbiausių rinktinės veiklos varikių – patriotiškai nusiteikę kariai savanoriai. Vilniečių savanorių vadas džiaugiasi, kad visais laikais – gerai ar blogais – norinčių tarnauti pas juos netrūksta: „Nerimavome, kad pereinant prie profesionalios kariuomenės sumažės norinčių tarauti KASP ir taip per 3 metus atlikti karo prievolę. Dalis žmonių išėjo, bet didelio poveiki nepajutome. Kaip yra aktyviai sportuojančių, besimokančių žmonių, taip visada bus ir linkusių į karo mokslus, tokių, kurių patriotiškumo jausmas bus stipresnis už kitų, todėl manau, kad savo nišą visuomenėje turėsime nuolat“.  

Specializuotos KASP 8-osios rinktinės medicinos, karo policijos, civilių ir karių bendradarbiavimo kuopos suteikė dar daugiau galimybių išbandyti save. Norintys jose tarnauti, jei atitinka keliamus reikalavimus, pereina atranką į KASP, bazinį kario savanorio kursą, duoda priesaiką ir pradeda tarnybą (nustatytą dienų skaičių dalyvauja  mokymuose, ruošiasi pagal savo specializaciją ir atlieka kitas jiems numatytas užduotis). Specializuotos KASP 8-osios rinktinės kuopos veikia jau kelerius metus, kas per tą laiką pasiekta? 

 Savanoriai medikai – itin geidžiami misijose  

Dėl gerų medikų konkuruoja įvairios sveikatos įstaigos, į kovą sėkmingai įsitraukė ir KASP 8-osios rinktinės specializuota medicinos kuopa. „Šis karo medicinos rezervo vienetas kartu su Karo medicinos tarnyba pradėtas kurti 2005 m. gegužę, šiandien jau turime 50 proc. užpildytus kuopos etatus. Mūsų kuopa specifinė, jos kariams keliami aukšti reikalavimai – norintys čia tarnauti medikai turi būti baigę atitinkamus mokslus ir turėti licencijas. Tarnyba pavyko sudominti įvairių specializacijų medikus, pagrindą sudaro chirurgai, anesteziologai, odontologai, higienistai, slaugos specialistai“, – pasakojo KASP 8-osios rinktinės 812 medicininės kuopos vado pavaduotojas kpt. Raimondas Gedzevičius.

Pagrindinės užduotys, keliamos šiai kuopai – užtikrinti KASP, KMT ir kitų LK karinių vienetų poreikį rezervo karo medicinos personalui jų vykdomų karinių ar kitokio pobūdžio operacijų „Role1“ apimtyje reguliariems LK kariniams vienetams priskirtų KMT MPVG medicininės paramos vienetų sudėtyje. „Role 2“ apimtyje rezervo karo medikai specialistai teikia medicininę paramą mokymams, pratyboms Lietuvoje ir užtikrina medikų specialistų dalyvavimą taikos rėmimo operacijose. „Dalyvavimas misijose yra viena svarbiausių medikų užduočių, šiuo metu Afganistane tarnauja dvi mūsų kuopos medikės, dar trys specialistai ruošiasi išvykti“, – sako kpt. R. Gedzevičius.  

Kas sudomina Lietuvos medikus išbandyti kario duoną ir misijų skonį tarnaujant KASP? „Turbūt noras save išbandyti. Pakeitę darbo aplinką jie įgyja patirties dirbti ne tik geromis, bet ir ekstremaliomis sąlygomis, tuo pačiu pailsi ir nuo kasdienės rutinos. Į misijas taip pat važiuoja gana noriai, žinoma, svarbi ir finansinė pusė, bet patriotizmas irgi ne paskutinėje vietoje“, – svarstė medicinos kuopos intendantas vrš. Gintaras Valėnas. Artimiausias šios specializuotos kuopos tikslas – pilnai užpildyti savo etatus.    Karo policijos antrininkai  

Pagrindinis KASP 8-osios rinktinės karo policijos kuopos uždavinys yra paremti Karo policiją  esant poreikiui. Per trejus metus ši kuopa jau pilnai sukomplektuota ir ne kartą išbandyta „mūšio lauke“. „Kad galėtume veikti kartu su Karo policija, pirmiausia reikia atitinkamai parengti karius savanorius. Iš trijų burių du yra pasirengę, o trečias reikiamą paruošimo lygį pasieks šiemet. Kuopos kariai jau ne kartą dalyvavo pratybose. Pvz., per „Gintarinę viltį“ kartu su Karo policija saugojome mokomąsias vietas, per „Baltijos viltį“ – saugojome teritoriją ir dalyvavome mokymo procese, palaikėme tvarką“, – nuveiktus darbus vardijo KASP 8-osios rinktinės 803 karo policijos kuopos vadas kpt. Giedrius Krivas.

Norinčių tarnauti KASP karo policijos kuopoje nestinga, tarp karių savanorių galima sutikti pačių įvairiausių specialybių žmonių: politologų, vadybininkų, istorikų, statybos inžinierių, teisininkų, policininkų, pasieniečių, vadovybės apsaugos specialistų. „Mūsų kuopos savanoriai tikrai motyvuoti, nedaug kas išeina kitur. Turbūt labiausiai juos traukia mokymai, veiklos specifika, dalyvavimas tarptautinėse pratybose, bendruose mokymuose su Karo policija“, – įsitikinęs kpt. G. Krivas. Artimiausi šios kuopos tikslai – tęsti kovinį rengimą, kad savanoriai atitiktų keliamus reikalavimus. 

 Bendravimo technikos asai  

KASP Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa savo veiklą pradėjo anksčiausiai – 2004 metais, per tą laiką jos specialistai spėjo sudalyvauti ne vieneriose pratybose (ypač gerai juos per bendras pratybas įvertino brigada „Geležinis Vilkas“), misijoje (šiuo metu jos kariai tarnauja Kosove ir Afganistane).

„Kuopa išskirtinė tuo, kad susideda ne iš būrių, bet 15 specializuotų komandų, dirbančių savo srityse, pvz., humanitarinė pagalbos, inžinerijos, socialinės pagalbos, viešųjų ryšių administravimo ir t.t. Ši kuopa pernai visiškai baigta komplektuoti, bet dabar einame ne prie kiekybės, bet kokybės. Daug dėmesio skiriame mokymams: kariai dalyvauja ne tik kovinio rengimo pratybose, bet ir kursuose Lietuvoje bei užsienyje pagal savo specializaciją“, – sako l. e. KASP 8-osios rinktinės 801 civilių ir kairų bendradarbiavimo kuopos vado pareigas kpt. Edvardas Mankus.

Civilių ir karių bendradarbiavimo specialistai turi planuoti ir koordinuoti bendradarbiavimą tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios, nevyriausybinių, tarptautinių organizacijų. Ar kiekvienas gali dirbi tokį darbą? „Kai pradėjome formuoti kuopą, karius savanorius atrinkome  pagal tam tikrus reikalavimus: motyvaciją tarnauti KASP ir šioje kuopoje, savo srities žinias ir išsilavinimą, užsienio kalbos (anglų) žinias, norą įgyti tam tikras karines žinias. Mūsų darbe labai svarbus komunikabilumas, o svarbiausias veiklos įrankis – bendravimas“, – įsitikinęs  KASP 8-osios rinktinės 801 kuopos Civilių ir karių bendradarbiavimo operacijų karininkas kpt. Vaidas Šepkus.

KASP 8-osios rinktinės Ryšių su visuomene skyriaus viršininkė kpt. Jolanta Šaltenienė pabrėžė, kad visos specializuotos kuopos ne tik atlieka savo specifinę veiklą, bet labai aktyviai ir visokeriopai įsitraukia ir rinktinės gyvenimą, taip pat bendravimą su visuomene – patys aktyviai siūlo idėjas, pvz., savo iniciatyva duoda kraujo, rinko knygas, kurios vėliau padovanotos likimo nuskriaustiems vaikams.