CKB kuopos kariai savanoriai tinkamai pasirengę vykdyti užduotis
Penktadienis, 31 Spalio 2008 12:41

 

Spalio 26 d. baigėsi tris dienas trūkusios Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Didžiosios kovos apygardos 8-oios rinktinės Civilių ir karių bendradarbiavimo (CKB) kuopos vertinamosios pratybos. Pirminiu vertinimu konstatuota, kad kariai yra tinkamai pasirengę vykdyti jiems keliamas užduotis.


Šiomis pratybomis buvo siekiama išsiaiškinti ir įvertinti CKB kuopos gebėjimą įvertinti tarptautinės operacijos rajone esančią situaciją, galimybes panaudoti civilinius ir karinius resursus įvairių projektų vykdymui.

 

Buvo vertinama kaip kariai sugeba vadovauti ir vykdyti CKB veiksmus, identifikuoti projektus, kurie padėtų sėkmingai įgyvendinti misijos užduotis. Kuopos kariai pasiskirstė į keturias komandas ir aktorius, atliekančius menamos misijos teritorijos gyventojus. Iš viso pratybose dalyvavo 52 kariai savanoriai. Pratybose apsilankė ir jas dvi dienas stebėjo KASP štabo viršininko pavaduotojas civilių ir karių bendradarbiavimui majoras Rimantas Jasinevičius. Pratyboms vadovavo kapitonas Vaidas Šepkus.   

 

Pratybose dalyvavusiems kariams buvo paruošta įvairių netikėtų situacijų: nepažymėtas minų laukas, savižudis su šahido diržu, sužeistieji savi ir menamų kaimų gyventojai, įkyrūs žurnalistai. Nepaisant bandymų suklaidinti ir sutrikdyti karius, visos komandos sėkmingai įvykdė pagrindines užduotis: susiderėjo su vietinės šaudyklos savininku dėl treniruočių; užmezgė kontaktus su vietiniais gyventojais, valdžia, administracija, nevyriausybinių organizacijų atstovais; identifikavo galimus CKB projektus (tilto statyba ir geriamo vandens gręžinys); sėkmingai suteikė pirmąją medicininę pagalbą ir evakavo sužeistuosius.  

 

Taip pat kariai turėjo organizuoti susitikimus ir derybas tiek su vietiniais gyventojais, valdžia, įvairių organizacijų atstovais, tiek ir su pabėgėliais, nedraugiškai nusiteikusiais asmenimis. Svarbu buvo greitai įvertinanti situaciją ir sugebėti ją suvaldyti priimant sprendimus. Pratybų metu atliekamų užduočių sėkmei įtakos turėjo ir kiekvieno iš karių asmeninės savybės, patirtis, gebėjimai.

 

Šiais metais vertinamosioms pratyboms kuopos kariai pirmą kartą patys įsirengė stovyklą ir užtikrino jos funkcionavimą. Pratybos vyko Raudondvario mokomojoje teritorijoje.

 

Civilių ir karių bendradarbiavimo (CKB) užduotis - veiksmų planavimas, koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų, siekiant užtikrinti vado karinių užduočių vykdymą.