Pasirengimas misijai Dragūnų batalione
Penktadienis, 11 Liepos 2008 09:24

2008 m. liepos 14 - lapkričio 5 d. Dragūnų mokomajame batalione misijai ruošis kuopos kariai ats.vyr.ltn. Erlandas Snieškus ir kpt. Gediminas Latvys.

Pasirengimo misijai laikotarpiu kuopos vado pareigas laikinai vykdys kpt. Edvardas Mankus.