Vienintelė specializuota kuopa švenčia savo veiklos dešimtmetį
Penktadienis, 06 Lapkričio 2015 21:48

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa švenčia savo veiklos dešimtmetį.

Siekiant tinkamai paruošti karius vykdyti civilių ir karių bendradarbiavimo užduotis visose NATO vykdomose operacijose 2005 metų lapkričio 7 dieną Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado įsakymu buvo patvirtinta kuopos struktūra ir oficialiai pradėtas kuopos formavimas.

Tuometinis kuopos vadas kpt. Gediminas Latvys šią kuopą pradėjo formuoti atsargos leitenantų, baigusių vadų kursus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pagrindu. Džiugu, kad iš pirmųjų atrinktų leitenantų tarnybą tęsia iki šių dienų vyr. ltn. Jegor Agafonov, kpt. Andrejus Charsika, vyr. ltn. Sergejus Gaidučis, kpt. Juozas Latvys, kpt. Eglė Bernotavičienė, vyr. ltn. Česlav Paskevič, vyr. ltn. Arvydas Rožė. Pirmieji nekarininkai prisijungę prie kuopos pagal naujo padalinio struktūrą buvo vyr. eil. Laimis Bratikas, gr. Darius Sadeckas ir vyr. srž. Ana Gelažinskaitė, kurie jie tarnauja kuopoje iki šiol.

Pradžioje pagrindinis CKB kuopos tikslas buvo Civilių ir karių bendradarbiavimo veiksmų užtikrinimas t.y. veiksmų koordinavimas tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų. CKB kuopai buvo numatomos užduotys taikos, o taip pat krizių ar karinių konfliktų metu.

Kuopa sparčiai plėtėsi. 2006 metų lapkritį  kuopa išlaikė pirmąjį savo egzaminą – vertinamąsias pratybas. Netrukus CKB kuopos kariai išvyko ir į tarptautines operacijas: kpt. S.Povilionis, kpt. A. Makauskaitė (PAG-3), j. srž. J. Mišinaitė (PAG-4), gr. O. Vitkevičienė ir gr. E.Varanauskas (KFOR-14), pirmieji funkciniai specialistai – j. srž. Tarasas Šurubura (PAG-4)  ir vyr. ltn. Vydmantas Augutis (PAG-5) ir daugelis kitų karių, kurie dalyvavo praktiškai visose PAG pamainose.

Šiandien kuopa išaugo ne tik jos narių skaičiumi, kurių jau turime virš šimto, bet ir veiklos sritimis. Keliami ir nauji tikslai:  nekinetinėmis priemonėmis vykdyti valstybės gynybos, taikos ir krizių metu tarptautinių operacijų užduotis Lietuvoje ir už jos ribų, vykdyti kovinę paramą Lietuvos kariuomenės struktūrinių vienetų sudėtyje. Kuopos kariai integruojami į  Lietuvos kariuomenės padalinius, kuriuose būtinos  savanorių žinios ir įgūdžiai kaip specialistų, kurių nerengia Lietuvos kariuomenės mokymo įstaigos.