Kuopos pratybose pažintis su naujuoju vieneto vadu, motyvacijos ir ginklų valdymo testai
Parašė NO kuopos II būrio vadas kpt. M. Končius   
Pirmadienis, 02 Kovo 2015 16:51
Saulėtas ir trumpam žiemą pamiršti privertęs šiltas savaitgalis Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės Nekinetinių operacijų kuopos (toliau – NOK) kariams buvo šventiškas, intensyvus ir kupinas neeilinių įvykių. Bet apie viską iš pradžių.

Kuopos šventinė rikiuotė prasidėjo neeiline ceremonija - kuopos vėlukas buvo perduotas iš pirmojo būrio vado kpt. Juozo Latvio rankų naujai paskirtam kuopos vadui kpt. Tomui Grėsiui. Su vėluku kuopos vadui perduota garbė ir atsakomybė vadovauti neeilinei savanorių kuopai, kuri kiekvieną dieną užima vis svarbesnį vaidmenį Lietuvos kariuomenės gyvenime.

Dar viena neeilinė ceremonija, po kurios šių pratybų data vienam iš kuopos karių įsimins visam likusiam gyvenimui - pirmojo karininko laipsnio suteikimas j.eil. Dariui Simanavičiui. Naujasis kuopos vadas, kardu palietęs kario petį, suteikė jam leitenanto laipsnį, taip įpareigodamas jaunąjį karininką ne tik ginti tėvynę, bet ir būti doru, garbingu Lietuvos karininku, tinkamu ir sektinu pavyzdžiu kitiems kariams.

Liaudyje sakoma – ruošk roges vasarą, o ratus – žiemą. Taip ir mūsų kuopa paskutinį žiemos savaitgalį praleido ruošdamasi būsimoms 2015 metų pratyboms. Dienotvarkė buvo labai intensyvi, nes kariai turėjo išlaikyti šešių skirtingų ginklų valdymo (juk neišlaikęs šių testų karys į rankas negali paimti jokio ginklo) ir trijų skirtingų statutų testus, tačiau motyvuotiems savanoriams nieko nėra neįmanomo – vėlai vakare išvargę, bet patenkinti kuopos kariai namo skirstėsi džiaugdamiesi teigiamais testų rezultatais.

Ankstų sekmadienio rytą kuopa rinkosi Lietuvos kariuomenės Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje kur su nekantrumu laukė vaizdingosios ir uždegančios Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo viršininko mjr. Lino Idzelio motyvacinės paskatos. Apie majoro paskaitas ir patriotinį nusiteikimą sklinda ne tik kalbos, bet ir legendos, todėl kuopos karių lūkesčiai su kaupu pasiteisino. Paskaita ir diskusijos truko ištisas tris valandas, tačiau greit prabėgusio laiko tikrai buvo negana.

Antrojoje dienos pusėje kuopos žinias informacinių operacijų planavime pagilino ir savo patirtimi paskaitoje „Vado darbas planuojant informacines operacijas“ dalinosi kpt. Rimvydas Senkevičius. Kuopos kariai itin vertina galimybę mokytis iš profesionalų ir širdingai dėkoja kapitonui, kad sutiko pasidalinti tuo, ko išmoko ne iš teorinių paskaitų ir knygų, bet tarnaudamas tarptautinėse operacijose, užsienio šalių štabuose ir dalyvaudamas mokymuose drauge su mūsų sąjungininkų kariuomenių daliniais Lietuvoje ir užsienyje.

Inovacinis savaitgalis praėjo greitai ir smagiai, buvo kupinas, geros praktikos, naudingų žinių ir daugybės emocijų. Na ir kas, kad laisvo laiko savaitgaliui nebeliko – geros emocijos ir bendrumo jausmas būnant kuopos dalimi - atsveria viską...

Iki kitų kartų.