Pirmieji 2014-ųjų karo batų pėdsakai sniege..
Parašė MariusG   
Trečiadienis, 22 Sausio 2014 18:39


Sausio mėnesio 801 CKB kuopos pratybų dvasios persmelktos Vidmanto mintys...

“Metai, kaip ir daugeliui savanorių prasidėjo pagerbiant Vėliavą Gedimino kalne, Sausio įvykių minėjimu prie Parlamento bei pirmosiomis kalendorinių metų pratybomis. Nustebęs nudžiugau, kai kuopos vadovybė nurodė rinktis istorinėje bataliono dislokacijos vietoje (tad ir prie pirmosios CKB kuopavietės), buvusiame kariniame miestelyje Antakalnio prieigose (Olandų 21a), kur dabar išdėstyta Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus karinės technikos ekspozicija (už jos išsamų pristatymą ir nuotaikingą ekskursiją-didelis dėkui gidui Donatui!). Nenusakomas, greičiau, tėviškėniškas jausmas apėmė rikiuojantis buvusioje pirmojoje rikiuotės aikštėje, kuri gurgždėjo po kojomis, o senos obelys baltam sniege, regis, priminė, kiek kartų čia būta, mokytasi, krauta amunicija, prie sunkvežimių kabinta lauko virtuvės, per vartus išvykta į pratybas miškuona, ir vėl sugrįžta pavargusiems, tačiau ir supratusiems, kad daug ko išmokta. Tad ir šį kartą šio karinio miestelio snieguose svaidant granatų imitacijas ar prisimenant taiklaus šaudymo padėtis bei principus, šaltukui garus paišant, ar kai sustojom saulutei vakarop leidžiantis, ant laiptelių, – nekasdieniškas jausmas apima, tarsi apibendrintum nemažą tarnybos, gyvenimo, atkarpą.

Į kuopą pakviestas už Lietuvos nepriklausomybę nesmurtiniu būdu kovojęs savanoris kūrėjas, ginklininkas Algirdas Petrusevičius, yra tikra legenda, savo tyliu pavyzdžiu įrodydamas, kad Tėvynė mylima darbais. O daug kas priklauso nuo auklėjimo. Vaikystėje padėjo Lietuvos partizanams ginklus taisyti , – sukūrė lietuvišką ginklą ,,Vytį“, matė partizanų ryžtą – Trispalvę Kauno senamiesčio aukščiausiam bažnyčios bokšte iškėlė, o kad ilgiau plevėsuotų sovietų nenudraskyta– vienarankiu pjūkliuku laiptų pakopas išpjaustė. Matai žmogų, kuriam stiprybės teikia Dievas ir darbas nepriklausomai Lietuvai. Pilietį, kuris žino, ką privalo nuveikt artimo naudai, ir nesustos. Paprasta ir aišku, kai žinai, kas esi. Nepriekaištingai veterano dėvima uniforma, tiesus stotas, tiesus žodis ir tylus kario ryžtas tarsi kovos poste. Minčių tyloj svarstai ir perkratinėji save...

                                                                                           Pagarbiai, vyr. ltn. Vidmantas Kuprevičius“
                                                                                                     801 (CKB) kuopos karys savanoris