Į misiją Afganistane išlydėti penki СKB kuopos kariai
Penktadienis, 26 Spalio 2012 09:23

Lapkričio mėnesį misiją Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje pradės 16-oji Lietuvos karių pamaina, kurioje misijos užduotis įgyvendins net penki kariai iš CKB kuopos.

PAG-16 pamaina, kurios pagrindą sudaro KASP 8 rinktinės kariai, sėkmingai baigę pasirengimą misijai „PAG-16 iššūkis 2012“, Afganistane tarnaus pusę metų. Pasirengimo metu, kuris nuo kovo mėnesio vyko Rukloje, Nemenčinėje, Pabradėje bei Kazlų rūdoje, kariai mokėsi, kaip veikti įvairiose situacijose misijos rajone.

Dvi savaites trukusiose baigiamosiose pratybose Kazlų rūdoje CKB kuopos kariai buvo ne tik vertinami, bet ir turėjo galimybę gauti žinių bei daugiau apie įgytą patirtį sužinoti iš PAG-14 pamainos karių, tarnavusių Afganistane. Tokiu būdu misijai besirengiantys kariai gavo daug vertingos informacijos, patarimų, kaip būtų geriau veikti tam tikrose situacijose užmezgant ryšius, bendraujant su vietos žmonėmis.

Trys CKB kuopos kariai misijoje vykdys tiesiogines civilių ir karių bendradarbiavimo užduotis, kiti du kariai – veiks PAG-16 štabo kuopos sudėtyje. Kpt. Erlandui Snieškui, vadovausiančiam PAG-16 CKB grupei, tai jau bus antroji misija. Anot jo, net penkių CKB kuopos karių dalyvavimas tarptautinėje operacijoje - akivaizdus pripažinimas, kad mūsų kuopa parengta tinkamai, o joje tarnaujantys kariai savo žiniomis ir kompetencija niekuo nenusileidžia kitų Lietuvos kariuomenės padalinių karių parengimui. Jei PAG-14 rotacijoje buvo keturi CKB kuopos kariai, šįkart šis skaičius dar didesnis. Anot kpt. Erlando Snieškaus, misijoje įgyta patirtis svariai prisidės prie pagrindinių mūsų kuopai keliamų užduočių - 2014-aisias metais būti pasirengusiems skirti vieną CKB karių būrį budėjimui kovinėje grupėje.

Kaip jau tapo įprasta ir tradiciška organizuoti labdarą Lietuvoje ir ją gabenti į misijos rajoną, gegužės mėnesį CKB kuopos kariai paskelbė naują akciją „Megzti drabužėliai Afganistano vaikams“. Akcijos metu buvo ne tik renkami drabužėliai iš visos Lietuvos, bet ir aplankytos mokyklos, priimti svečiai iš kitų miestų, kurie noriai prisidėjo prie šios akcijos.

Kęstučio Gruodžio nuotr.