Remiantis NATO šalių patirtimi surengtas Civilių ir karių bendradarbiavimo kursas
Antradienis, 19 Birželio 2012 15:30
Birželio 11 dieną Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau – Mokymo centras) Rukloje vyko septynias dienas trukusios Sausumos pajėgų Civilių ir karių bendradarbiavimo (CKB) specialistų kursas. Tokio pobūdžio kursas buvo parengtas remiantis NATO – Danijos, JAV, Olandijos ir kitų šalių patirtimi rengiant CKB specialistus įvairaus pobūdžio operacijoms.

„Kursas pravestas sėkmingai ir planuojama, kad panašaus pobūdžio CKB specialistų rengimas taps kasmetiniu bei sulauks didelio susidomėjimo ne tik iš Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Sausumos pajėgų, bet ir visos krašto apsaugos sistemos karių bei civilių tarnautojų. Šiuolaikinei Lietuvos kariuomenei rengiantis šalies gynybai yra labai svarbu vystyti ne tik kovinius pajėgumus, tačiau taip pat būtina skirti dėmesį ir netiesioginio poveikio pajėgumams, tarp jų ir CKB specialistų rengimui“, – sakė Sausumos pajėgų vadovybės štabo CKB skyriaus viršininkas mjr. Gediminas Latvys.

CKB specialistų kurso atsiradimo pagrindas – būtinybė turėti nacionalinį CKB kursą LK Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre. Idėja organizuoti tokį CKB specialistų rengimą gimė prieš keletą metų, kai buvo išsiaiškinta, kad visoje krašto apsaugos sistemoje esama pakankamai kvalifikuotų instruktorių, galinčių vesti įvairaus pobūdžio paskaitas apie karinių pajėgų sąveiką su civiline valdžia, civilinės aplinkos vertinimą, susitikimų organizavimą ir kt. temomis.

Kursas buvo suskirstytas į teorinę ir praktinę pratybų dalis. Teorinėje pratybų dalyje CKB specialistai buvo supažindinti su pagrindinėmis CKB sąvokomis, tikslais, principais ir funkcijomis, įgijo žinių apie CKB operacijų taktiką, metodiką bei procedūras. Praktinė pratybų dalis dvi dienas buvo organizuojama Ruklos vietovėje ir auditorijose. Buvo vedami praktiniai užsiėmimai, kurių metu klausytojai turėjo galimybę susipažinti su Pabėgėlių priėmimo centro veikla, susitikti su Ruklos policijos atstovu, vertinti civilinę situaciją Ruklos miestelyje ir apylinkėse, vykdyti įvairaus pobūdžio susitikimus ir derybas.

Iš viso dalyvavo 14 karių iš įvairių LK vienetų: Mechanizuotosios pėstininkų brigados (toliau – MPB) „Geležinis Vilkas“, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko ir kariai savanoriai iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų. Kursas skirtas kariams, dirbantiems krašto apsaugos sistemos padaliniuose ir einantiems CKB specialisto pareigas, kurioms reikalinga CKB specialisto kvalifikacija. Prioritetas skiriamas kariams, kurie rengiasi tarnybai tarptautinėje operacijoje Afganistane.

Pranešimus skaitė ne tik kariai iš LK padalinių: Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento, Jungtinio ir Sausumos pajėgų štabų, MPB „Geležinis Vilkas“, Krašto apsaugos savanorių pajėgų CKB kuopos, bet ir kviestiniai svečiai iš Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ir Pabėgėlių priėmimo centro.

Pasak kurso dalyvio kpt. Roko Joniko, kursas buvo tikrai naudingas savo informatyvumu ir galimybe teorines žinias pritaikyti praktikoje. „Labai svarbu, kad darbas grupėse su kitų padalinių kariais bei kariais iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų CKB kuopos leido pasidalinti turimomis žiniomis ir patirtimi. Neabejoju, kad toks kursas yra tikrai reikalingas siekiant parengti kvalifikuotus CKB specialistus“ – sakė kpt. Rokas Jonikas.

Tikimasi, kad CKB specialistų kurso metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai padės kariams ne tik vykdyti tarptautines operacijas, bet ir geriau pasirengti Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugai bei gynybai.

Tekstas kpt. Tomo Ilonio ir eil. Jolantos Spangevičiūtės, nuotraukos kpt. Tomo Ilonio

Kapitonas Tomas Ilonis, Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro atsakingas už viešuosius ryšius karininkas, mob. tel. 8 698 88 753