Misijai Afganistane besirengiantys CKB kuopos kariai dalyvavo pratybose „PAG -10 iššūkis
Pirmadienis, 14 Rugsėjo 2009 17:13

Rugsėjo 7-11 dienomis Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (KRC) Nemenčinėje (Vilniaus r.) vyko vertinamosios pratybos „PAG-10 iššūkis". Jų metu Lietuvos vadovaujamai Afganistano Goro provincijos atkūrimo misijai besirengiantys dešimtosios pamainos (PAG-10) kariai mokėsi, kaip veikti įvairiose situacijose misijos rajone.

Pratybose dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės Civilių ir karių bendradarbiavimo (CKB) kuopos vadas kpt. Vaidas Šepkus bei karė savanorė vyr.ltn. Inga Pranaitienė. Jau tampa tradicija, kad CKB kuopos kariai vyksta į Afganistano Goro provinciją beveik su kiekviena Lietuvos pamaina. Nuo 2006 – ųjų šioje misijoje jau tarnavo septyni kuopos kariai, kai kurie iš jų po du kartus. „Kuopos kariams yra keliami aukšti reikalavimai, jie turi turėti būtiną pasirengimą, savybes ir žinias, kad galėtų dalyvauti šiuolaikinėse karinėse operacijose, kuriose labai didelis dėmesys yra skiriamas civilinei aplinkai. CKB kuopoje tarnaujantys kariai turi būti pasirengę paremti Lietuvos kariuomenės vienetus tiek Lietuvoje, tiek vykdant mūsų tarptautinius įsipareigojimus kartu su partneriais. Tokiose pratybose jie gali pademonstruoti, kaip išmano mūsų kariuomenės ir partnerių naudojamas procedūras, misijų specifiką, kaip yra pasirengę tarnybai operacijos rajone“ – sako CKB kuopos vadas kpt. V.Šepkus, – „ Faktas, kad kuopos kariai nuolatos vyksta į pagrindinę šiuo metu Lietuvos kariuomenės vykdomą misiją, rodo kad specialistų tarnaujančių joje paklausa yra didelė, galimybė tarnauti realioje misijoje yra vienas svarbiausių motyvacinių kriterijų, kariams norintiems tarnauti mūsų kuopoje, tačiau tai taip pat yra ir didelė atsakomybė.“

Šios pratybos - baigiamasis pasirengimo etapas, kurio metu siekiama įvertinti daugiau nei tris mėnesius vykusio PAG-10 pasirengimo rezultatus. Savaitę trukusių pratybų metu buvo siekta patikrinti grupės štabo darbą: kaip planuojamos operacijos, kaip bendradarbiaujama ir dalijamasi informacija tarp štabo skyrių ir kaip ji perduodama padaliniams, kaip reaguojama į susidariusias situacijas, priimami sprendimai, rengiamos ir siunčiamos ataskaitos aukštesnėms vadavietėms, kaip kariai bendrauja su vietos gyventojais, žiniasklaida, vykdomos kitos užduotis. Šios pratybos taip pat yra pasirengimas baigiamosioms lauko pratyboms, kurių metu PAG-10 pasirengimas bus vertinamas mokomajame lauke.

Pratybas organizavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė, mokymai vyko KRC naudojant modernią kompiuterinę konfliktų ir taktinių situacijų simuliacijos sistemą JCATS. Sistemos pagalba pratybose buvo imituojamos įvairios tikrąją situaciją misijose atitinkančios užduotys. Didelė dalis pratybų organizatorių, stebėtojų ir vertintojų jau yra tarnavę Lietuvos vadovaujamoje misijoje Afganistane ir yra įgiję patirties bei įgūdžių, reikalingų užtikrinant, kad kariai pajustų kuo realesnę situaciją, sąlygas, kuriomis jiems tenka veikti operacijos rajone. Pratybų metu buvo imituojamas padalinių judėjimas vietovėje, sužeistųjų evakuacija, vietinių gyventojų demonstracijos, sprogstamųjų užtaisų sprogimai keliuose, stovyklos apšaudymas, darbas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susitikimai su vietinės administracijos atstovai ir kitos užduotys.

Pratybose taip pat dalyvaco Kroatijos kariai, kurie kartu su Lietuvos kariais pusę metų tarnaus Goro provincijoje. Pasirengimo etape kartu su lietuviais dalyvauja Kroatijos štabo karininkai ir padalinių vadai, iš kurių vienas jau yra tarnavęs Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje. „Iš to, kiek man teko stebėti šias pratybas, susidariau įspūdį, kad planuodamas operacijas PAG štabas demonstruoja aukštą profesionalumo ir pasirengimo lygį. Šiose pratybose dalyvaujantys Kroatijos kariai yra labiau patyrę tarnaudami savo ankstesnėse pozicijose, yra patikimi ir motyvuoti. Šiuo metu turime galimybę stebėti savo pozicijas PAG, susipažinti su žmonėmis, su kuriais tarnausime Afganistane. Esu tikras, kad Kroatijos kariai bus rimta parama PAG, " - sako vyriausiasis Kroatijos nacionalinis atstovas majoras Miljenko Tomic. Pratybas stebi JAV ambasados Lietuvoje gynybos atašė, Lietuvos kariuomenės vadovybės bei pajėgų atstovai.

Antrojoje rugsėjo pusėje PAG-10 kariai persikels į netoliese Klaipėdos esantį Kairių poligoną, kur dalyvaus pasirengimo misijai baigiamosiose lauko pratybose. Šiose pratybose visos situacijos - padalinių judėjimas, bendravimas su vietiniais, sužeistųjų evakuacija, stovyklos apšaudymai ir kitos - vyks jau realioje vietovėje mokomajame lauke ir bus panašios į tas, kurias kariai vykdys misijos metu.

PAG-10 yra formuojama Lietuvos kariuomenės savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės karių pagrindu, dalį personalo sudaro kitų rinktinių bei Lietuvos kariuomenės padalinių kariai. PAG -10 vadovaus pulkininkas leitenantas Gediminas Macijauskas.

Nemaža dalis, tarnybai Afganistane besiruošiančių, karių jau turi tarptautinių misijų patirties - yra tarnavę Balkanų regione, Irake, Afganistane. Trečdalis į misiją besiruošiančio išvykti kontingento narių - kariai savanoriai, misijos laikotarpiu Lietuvoje paliekantys ne tik savo šeimas, artimuosius bet ir civilinius darbus, mokslo įstaigas. Pasirengimas misijai vyksta beveik pusę metų.

Planuojama, PAG-10 misiją Afganistano Goro provincijoje iš PAG-9 perims lapkričio mėnesio viduryje. Lietuvos vadovaujama PAG misija Afganistano Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 m. birželio mėnesį. Goro PAG - Lietuvos vadovaujama bendra civilių ir karių misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. NATO International Security Assistance Force, ISAF) dalis.

PAG užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. Be Lietuvos karių ir civilių, šioje misijoje taip pat dalyvauja Danijos, Gruzijos, Japonijos, JAV, Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos atstovai.

PAG -10 visuomenės informavimo karininkas vyr. ltn. Skomantas Povilionis.

Nuotraukos autorė - J. psk. L. Ambroževičiūtė

Nuotraukoje iš kairės į dešinę - PAG-10 štabo viršininkas mjr. A.Jasinskas, S9 skyriaus karininkas iš Kroatijos mjr. M.Tomic, PAG-10 vadas plk.ltn. G.Macijauskas ir S9 skyriaus karininkai kpt. V.Šepkus ir vyr.ltn. I.Pranaitienė