CKB kuopos kariai pradėjo pasirengimą misijai
Ketvirtadienis, 28 Gegužės 2009 11:56

2009 m. gegužės 18 d. Pasirengimą tarptautinei misijai pradėjo Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės 10-osios Lietuvos karių pamainos (PAG 10) kariai.

„Šiuo metu vyksta štabo kolektyvinis rengimas, kai kurių padalinių vadų bei specialistų, tokių kaip taiklieji šauliai ar visureigio vairuotojai, rengimas, yra ruošiama dokumentacija bei peržiūrimi svarbiausi dokumentai, kuriais kariai turės naudotis vykdydami savo misiją Afganistane“ -  sakė majoras Arturas Jasinskas tarptautinės operacijos metu vykdysiantis PAG 10 štabo viršininko pareigas.  

Priklausomai nuo funkcinės srities specialistai yra rengiami Alytuje, Klaipėdoje, Rukloje bei Kaune. PAG 10 yra formuojama Lietuvos kariuomenės savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės karių pagrindu, dalį personalo sudaro kitų rinktinių bei Lietuvos kariuomenės padalinių kariai. PAG 10 operacijos rajone vadovaus pulkininkas leitenantas Gediminas Macijauskas, 2008 - aisiais jau tarnavęs Afganistane NATO vadovaujamų Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. – Iternational Security Assistance Force – ISAF) Vakarų regioninėje vadavietėje.

Nemaža dalis, tarnybai Afganistane besiruošiančių, karių jau turi tarptautinių misijų patirties – yra tarnavę Balkanų regione, Irake, Afganistane. Beveik pusė į misiją besiruošiančio išvykti kontingento narių – kariai savanoriai, misijos laikotarpiu Lietuvoje paliekantys ne tik savo šeimas, artimuosius bet ir civilinius darbus, mokslo įstaigas. Pasirengimas misijai bus vykdomas beveik pusę metų. Į Afganistaną kariai išvyks vėlyvą rudenį, ten jie pakeis nuo gegužės vidurio Goro provincijoje tarnaujančią PAG 9 pamainą, sudarytą generolo Romualdo Giedraičio Artilerijos bataliono personalo pagrindu.

Lietuvos vadovaujama PAG misija Afganistano Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 m. birželio mėnesį. Pagrindinė PAG užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. PAG - tai NATO Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms priklausanti Lietuvos vadovaujama misija.Bendroje karių ir civilių misijoje be Lietuvos taip pat dalyvauja Danijos, Gruzijos, Japonijos, Kroatijos, Ukrainos ir JAV atstovai. PAG 10 visuomenės informavimo karininkasvyr.ltn. Skomantas Povilionis