Pratybos su dulkių skoniu
Parašė Aušra   
Antradienis, 19 Gegužės 2009 14:02

Afganistanas....

Afganistanas – šį žodį išgirdus daugeliui kyla asociacijos su karščiu, dulkėmis, moterimis paslėptais veidais, barzdotais vyrais, murzinais ir basais vaikais, kurie moka valdyti ginklus geriau nei rašiklį ar knygą skaityti. Koks tai kraštas – kalnuotas, smėlėtas, be žalumos? Ar tai valstybė? Tokios ir panašios mintys, daugybė klausimų galvoje atvedė Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopos karius savanorius į pratybas skirtas Afganistano temai.

Lietuvos žiniasklaidoje jau įpratome girdėti  naujienas kaip sekasi mūsų kariams jau tapusiam ne tokiu ir tolimu kraštu – Afganistane. Ir visgi šimtai nuotraukų, pasakojimų, vaizdo medžiagos nepakeis to jausmo ir patirties pačiam žengti keistai dulkėtu žemės paviršiumi ir kvėpuoti tomis pačiomis visur besiskverbiančiomis dulkėmis, sumišusiomis, su deginamos žemės, žolės, šiukšlių kvapais. „Ten ir dangus kitoks, saulė kitaip teka ir leidžiasi“ – teigia tarnavę kariai Afganistano Goro Provincijos atkūrimo grupėje.

Siekiant, kad Lietuvos kariai tarnybai NATO Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms priklausančiai Lietuvos vadovaujamai bendrai civilinei ir karinei misijai Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje (PAG) pasirengtų kuo geriau, buvo organizuotos pratybos.

Pratybas tema Afganistanas surengė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopos kariai. Balandžio 25 d. susirinkę Vilniaus įgulos karininkų ramovėje savanoriai iš „pirmų lūpų“ išgirdo apie tarnybos specifiką, pačią šalį, kultūrą, žmones.

Daug įdomios ir naudingos informacijos kariams perteikė beveik metus Lietuvos Respublikos Specialiajai misijai Afganistane vadovavęs Aleksandras Matonis.

Specialioji misija – tai diplomatinė atstovybė, įsteigta LR Užsienio reikalų ministerijos ir veikianti vadovaujantis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu, 1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, 1985 m. Konvencija dėl specialiųjų misijų ir kitais diplomatinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos ir tarptautiniais teisės aktais.

„Mylimai kariuomenei visada padėsiu“ – taip atsakė A. Matonis pakviestas į pratybas ir diskusiją po jų. Kariams ir kartu dalyvavusiam numatomam PAG-10 vadui plk. ltn. Gediminui Macijauskui A. Matonis pristatė LR Specialiąją misiją, jos funkcijomis ir sąveiką su PAG. Taip pat supažindino su Lietuvos finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo projektų prioritetinėmis sritimis. Tai pirmiausia  gero valdymo ir įstatymo viršenybės politika, viešiojo administravimo stiprinimas, taip pat švietimo sistema, žemės ūkio sektorius, sveikatos apsauga, verslumo skatinimas, infrastruktūros plėtra. Kartu buvo aptarta kelių problema Goro provincijoje, gamtinių stichijų padarinių likvidavimas, pagalbos besirengiant žiemai organizavimas.
 

Diskusijų metu plk. ltn. G. Macijauskas pasidalino „karštomis“ naujienomis pasivežtomis iš mokymų, vykusių Tarptautinėse saugumo paramos pajėgose (angl. ISAF – International Security Assistance Force).
 

Taip pat pratybose dalyvavo ir savo patirtimi pasidalino karininkai patys dalyvavę tarptautinėje operacijoje.
Mjr. Albertas Daugirdas papasakojo apie Afganistano šalies istorijos raidą, konflikto kilmę ir dabartinę situaciją. Ats. mjr. Eugenijus Vaicekauskas supažindino su kultūriniais ypatumais, tradicijomis, o kapelionas kpt. Jonas Tamošiūnas, tarnavęs kartu PAG-7 rotacijos kariais pasidalino  religijų dogmų skirtumų ir panašumų pastebėjimais, tikėjimo svarba.