PAG - 8 stovykloje susitikimas su Goro provincijos departamentų direktoriais
Pirmadienis, 06 Balandžio 2009 19:49

 „Mūsų pagrindinė užduotis bendradarbiaujant su vietos valdžia – prisidėti prie saugumo užtikrinimo provincijoje, kita užduotis – mūsų civilinio vieneto vykdomi ir koordinuojami provincijos vystymo projektai. Tačiau šių projektų sėkmė labai priklauso nuo jūsų – departamentų – indėlio ir pastangų, nes jūs tiesiogiai dirbate su Goro žmonėmis“, – sakė PAG-8 vadas pulkininkas Vytautas Reklaitis, kreipdamasis į susirinkusius departamentų atstovus.

 

Baigdamas pasisakymą PAG-8 vadas pasidžiaugė, kad rudenį vykusi rinkėjų registracija praėjo sėkmingai ir tai teikia vilčių, jog Afganistano prezidento rinkimai taip pat vyks sklandžiai. Vadas pabrėžė, jog svarbu, kad Goro žmonės suprastų, kad jie patys gali išsirinkti valdžią, kuri atstovaus jų interesams.

Vėliau kalbėjęs Lietuvos SM vadovo pavaduotojas Andrius Purvaneckas teigė, kad Lietuva deda pastangas įtvirtinti tarptautinėje erdvėje principą, kuriuo vadovaujantis saugesnės Afganistano provincijos, tokios kaip Goras, turėtų sulaukti daugiau tarptautinės bendruomenės dėmesio ir paramos.

Lietuvos SM vystomojo bendradarbiavimo patarėja Justina Jakavonytė Goro provincijos departamentų atstovams pristatė Lietuvos finansuojamus provincijos vystymo projektus ir projektus, kurie gali būti vykdomi ateityje. „Lietuvos Vyriausybė nuo 2006 m. skiria lėšų švietimo, sveikatos apsaugos, gero valdymo, infrastruktūros gerinimo, kultūrinių ryšių stiprinimo srityse įgyvendinamiems projektams Goro provincijoje. Įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus provincijoje taip pat finansuoja Europos Komisija, JAV, Japonijos, Islandijos bei kitų šalių vyriausybės. Įgyvendinant didžiuosius projektus, tokius kaip kelių tiesimas ar Čagčarano oro uosto rekonstrukcija, būtinas centrinės Afganistano valdžios ir tarptautinės bendruomenės bendradarbiavimas ir atsakomybės dalinėjimasis, todėl ir ateityje vienas svarbiausių mūsų tikslų bus pritraukti kuo daugiau lėšų vystymui iš įvairių tarptautinių donorų“, – sakė SM vystomojo bendradarbiavimo patarėja.

Susitikimo metu Goro provincijos departamentų vadovai kalbėjo apie pagrindines problemas, su kuriomis jie susiduria savo darbe. Kaimo plėtros ir vystymo reikalų departamento direktorius akcentavo specialistų, ypač kvalifikuotų inžinierių, kurie galėtų vykti į provincijos rajonus ir tiksliai identifikuoti problemas bei parengti siūlymus sprendimams infrastruktūros plėtros srityje, stoką. Švietimo reikalų departamento direktorius pasidžiaugė, kad padėtis švietimo sektoriuje po truputį gerėja, bet priminė, jog daugelis provincijos mokyklų vis dar neturi pastatų. Pareigūnas taip pat padėkojo PAG už skiriamas palapines mokykloms po atviru dangumi – sėkmingą laikiną sprendimą.

„Mūsų šalis 30 metų buvo griaunama karų ir suirutės, abejoju, ar ją pavyks atkurti per kitus 30 metų – juk jei namą galima sugriauti per vieną dieną, kitą dieną jo atstatyti nepavyks. Todėl mes visi, padedant PAG, turime labai stengtis, kad mūsų provincija būtų atstatyta“, – sakė Religijos reikalų departamento direktorius Mohamedas Šahas Majidis (Mohammed Shah Majidi). Kaip didžiausias provincijos problemas, labiausiai trukdančias tolesniam provincijos vystimuisi, jis išskyrė elektros provincijoje nebuvimą ir itin prastą kelių būklę. Daugelio kitų departamentų vadovai pritarė šiai nuomonei.

Šiuo metu Goro provincijoje veikia 34 departamentai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs ministerijoms, veikiančioms šalies sostinėje Kabule. Tam tikrose srityse jų veiklą koordinuoja provincijos gubernatorius. Didžiausia departamentų problema – kvalifikuotų darbuotojų trūkumas.

Balandžio 4 d. Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-8) stovykloje Čagčarane vyko Civlių ir karių bendradarbiavimo skyriaus organizuotas susitikimas su provincijos departamentų direktoriais. Susitikime dalyvavo 15 svarbiausių provincijos departamentų atstovų. Susitikimo metu PAG karinio vieneto ir Lietuvos Respublikos Specialiosios misijos (SM) atstovai pristatė PAG veiklą, Lietuvos finansuojamus įvykdytus ir toliau vykdomus projektus. Vėliau susitikimo dalyviai diskutavo apie galimus projektus provincijoje, aptarė problemas, su kuriomis susiduria provincijos departamentai.