PAG-8 vertinamosios pratybos Kairių poligone
Šeštadienis, 18 Spalio 2008 11:18
Spalio 17d. pasirengimą tarptautinei misijai Afganistane baigė Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės aštuntosios pamainos (PAG-8) kariai, kurių tarpe tarnybą štabo S9 (CKB) skyriuje atliks ir kuopos nariai mjr. Gediminas Latvys ir vyr.ltn. Erlandas Snieškus. Šiuo metu užduotis Afganistane vykdančius PAG-7 karius, planuojama, naujoji pamaina pakeis lapkričio pradžioje. 
Paskutinės vertinamosios PAG-8 karių pratybos spalio 13–17 d. vyko Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeižio dragūnų mokomajame batalione ir netoli Klaipėdos esančiame Kairių poligone. PAG-8 baigiamosioms pratyboms vadovavo ir karių pasirengimą misijai vertino anksčiau PAG tarnavę kariai, pratybose  vietos gyventojus vaidino kuopos kariai gr. Valdas Skripskas ir j.srž. Taras Šurubura.
Baigiamųjų pratybų metu PAG-8 įsikūrė poligone specialiai šioms pratyboms įrengtoje stovykloje, panašioje į Goro provincijos sostinėje Čagčarane esančią PAG stovyklą. Situacijos buvo suplanuotos atsižvelgiant į ankstesnę misijų patirtį. 
Pagal pratybų scenarijų kariai atliko panašias užduotis, kurias vykdys misijos Afganistanemetu: Taktinis operacijų centras ir aukštesnioji vadavietė stebėjo situaciją, reagavo į iškilusias problemas, kariai bendravo su „vietos“ valdžia ir gyventojais, Mobiliųjų ryšio ir stebėjimo grupių kariai tobulino veiksmus papuolus į pasalą, organizavo ir atliko sužeistųjų evakavimą ir pan. Štabo kuopos apsaugos būrio kariai malšino priešiškai nusiteikusių asmenų demonstracijas. Civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus kariai intensyviai bendravo su tariama Goro provincijos administracija, padėjo jai spręsti aktualias problemas ir kt.