Visą savaitę Lietuvoje sklandė "Baltijos dvasia"
Sekmadienis, 21 Rugsėjo 2008 15:34

CKB kariai

2008 Rugsėjo 19 d. Telšiuose vyko tarptautinių pratybų „ Baltic spirit 2008“ uždarymo, bei KFOR- 19 būrio išlydėjimo į misiją Kosove ceremonija, kurioje dalyvavo gausybė garbingų svečių ir net Danijos princas Joachimas. Pratybose dalyvaujančius karius savo vizitu pagerbė ir Lietuvos prezidentas V. Adamkus.

Visą praėjusią savaitę visuomenės informavimo priemonės mirgėjo pranešimais apie pratybas, todėl dalyvių skaičius ir įvairovė, bei pratybų koncepcija didžiajai daugumai jau žinoma. Būtent todėl tik labai trumpai apžvelgsime šiuos dalykus, o toliau supažindinsime su mūsų kuopos karių veikla bei užduotimis šiose pratybose.

„Baltic spirit 2008“ pratybose dalyvavo kariai iš Lietuvos, Danijos, Latvijos, Estijos bei JAV. Kariai su savimi atgabeno daug įvairios karinės technikos: automobilių, išminavimo bei radioaktyvaus fono matavimo ir kitokių prietaisų. Visas tarptautinis pratybų kontingentas vykdė įvairiausias užduotis: patruliavimas, riaušių malšinimas, kontrolės postų įrengimas, medicininė evakuacija, bei standartinių ir improvizuotų sprogmenų neutralizavimas. Tarp šių užduočių ne paskutinė vieta buvo skiriama ir CKB srities užduotims.

 

Pratybose dalyvavo 8 mūsų kuopos kariai savanoriai bei kpt. V. Šepkus. Dauguma kuopos karių buvo paskirti į „ White Cell“, o du iš jų ( ltn. T. Rainys ir ltn. A. Charsika) triūsė tarptautinio bataliono štabo CKB komandoje.Karių susitikimas su IOM bei LRK atstovėmis.

Visi kuopos kariai buvo pasiskirstę užduotimis arba kitaip tariant vaidmenimis. Viso buvo paruošta ir atlikta apie 30 skirtingų užduočių skirtų tarptautinio bataliono CKB skyriui. Du Telšių rajono miestelius „valdė“ mūsų merai ( Gr. Z. Medingis bei eil. G. Ūsaitis), jiems padėjo dvi nevyriausybinių organizacijų atstovės, o taip pat IOM bei LRK atstovės. Reikėtų pasidžiaugti, kad pratybose humanitarines operacijas kariams vykdyti padėjo ne tik mūsų kuopos karė savanorė, IOM atstovė eil. Ieva Būdvytytė, tačiau ir naujas žmogus iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus Lina Laurinavičiūtė, kuri buvo specialiai pakviesta sudalyvauti šiose pratybose. Abi tarptautinių organizacijų atstovės ne tik gelbėjo žaidybinėse situacijose, tačiau taip pat skaitė paskaitą tarptautinio bataliono kariams apie savo atstovaujamų organizacijų veiklą bei jų sąveika su ginkluotomis pajėgomis.

CKB padalinio kariai turėjo užtikrinti humanitarinės pagalbos konvojaus saugumą, įvertinti vietovę bei pateikti greito poveikio projekto pamatus, susipažinti bei sąveikauti su vietine valdžia, tarptautinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis, o taip pat padėti surengti vietinės policijos pareigūnų mokymus.

Pokalbis su Viešvėnų meru ( gr. Z. Medingis) bei NGO atstove ( ltn. E. Nenortaitė).Taigi veiklos tikrai netrūko, visur karinė teritorija aidėjo nuo karinės technikos triukšmo, kartais nuo improvizuotų sprogmenų sprogimų, bei karių komandų. Ir pagaliau visą tai rugsėjo 19 dieną pakeitė tyla štabo koridoriuose, ištuštėjęs karinio dalinio kiemas bei patenkinti nors ir apie malonų nuovargį bylojantys karių veidai. Ryte visiems pratybose apsilankiusiems aukštiems svečiams buvo rodoma nusikalstamos grupuotės sulaikymo operacija, kurią stebėti turėjome galimybę ir mes- „White Cell“ atstovai.

Kpt. V. Šepkaus teigimu kiekvieną kartą „ Baltic spirit“ pratybos vis gerėja: karių pasirengimas, o taip pat ir mūsų kuopos darbas tampa vis profesionalesnis. Todėl visi tikimės dalyvauti ir po dviejų metų vyksiančiose pratybose bei viliamės jog jose dalyvausiantys kariai savanoriai parodys dar geresnių rezultatų.

O dabar lieka tik laukti kol „ Baltijos dvasia“ vėl aplankys mūsų kraštą.