Apie mus


2005 m. Lietuvos kariuomenės Savanorių pajėgose pradėta kurti Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa.
Civilių ir karių bendradarbiavimo esmė yra veiksmų planavimas, koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų.
CKB kuopa – tai karinė institucija, kuriai yra numatomos užduotys taikos, o taip pat krizių ar karinių konfliktų metu. Vykdant taikos meto užduotis kariškiai ir civiliai gyventojai intensyviai bendradarbiauja, dėl ko atsiranda didelis poreikis funkcinių specialistų (CKB kuopos karių), kurie būdami savo sričių specialistai, padėtų įvertinti bei tobulinti vietinei valdžiai administracinį valdymą, sveikatos apsaugos, teisinę, švietimo, socialinių reikalų, aplinkos apsaugos sistemas, taip pat padėtų bendraujant, kooperuojantis bei derinant savo veiksmus.
Su atrinktais į kuopą asmenimis bus sudaroma kario savanorio sutartis, asmeniui suteikiamas kario savanorio statusas. Profesinis bei karinis tobulėjimas yra vykdomas mokantis įvairaus lygio kursuose Lietuvoje ir užsienyje. Asmenys, norintys tapti Lietuvos kariuomenės atsargos karininkais, yra siunčiami mokytis į Lietuvos karo akademiją – mokymas vyksta neakivaizdžiai, distanciniu būdu. Kuopai priklausantys kariai savanoriai bus šaukiami į tarnybą savaitgaliais – ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų per metus, dalyvauti mokymuose ir pratybose. Taip pat numatoma galimybė kelti savo specialybės kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, esant poreikiui ir asmens sutikimui, dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Susidomėjote ir norėtumėte tapti mūsų kuopos kariu? Perskaitykite dažniausiai užduodamus klausimus.

Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopos kontaktinė informacija
Kuopos dislokacijos vieta Kairiūkščio g. 14, Vilnius (Visoriai, Gedimino štabo batalionas)
Kuopos vadas kpt. Rytis Ermalis mob. tel. 869817482
Kuopos vado pavaduotojas Dinas Kundrotas mob.tel. 862451033
FSG vadas Tomas Grabauskas mob.tel. 867283920
Intendantė Ana Gelažanskaitė mob. tel. 862662149
PO specialistas srž. Rimas Rimkus mob.tel. 861596059