CKB (CIMIC) kuopa - dažniausiai užduodami klausimai
1. Ką reiškia žodis "CKB", "CIMIC“?
CIMIC – angliškas trumpinys Civil Military Cooperation, lietuviškai CKB – civilių ir karių bendradarbiavimas. Civilių ir karių bendradarbiavimo esmė yra veiksmų planavimas, koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp karinės vadovybės ir civilių gyventojų, vietinės valdžios institucijų, tarptautinių, vietinių ir nevyriausybinių organizacijų.

2. Kam reikalinga tokia kuopa?
Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) turi paruošti civilių ir karių bendradarbiavimo (CKB) vienetus ir specialistus. Atsižvelgiant į keliamas užduotis Lietuvos kariuomenės Savanorių pajėgose pradėta kurti Civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa. Tapti kuopos savanoriais kviečiami administracijos, švietimo sistemos, aplinkos apsaugos, ekonomikos, socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos specialistai, taip pat teisininkai, inžinieriai, humanitarinės pagalbos bei kultūros darbuotojai.
CKB kuopa – tai karinė institucija, kuriai yra numatomos užduotys taikos, krizių ar karinių konfliktų metu. Šių laikų karinė operacinė aplinka yra neįsivaizduojama be civilių ir jų daromo poveikio operacijai. Konflikto zonoje kariuomenėje atsiranda didelis poreikis funkcinių specialistų (CKB kuopos karių), kurie sėkmingai bendradarbiaudami su civiliais padėtų, palengvintų vadui operacijos planavimą ir vykdymą.  Kuopos specialistai konsultuoja, palaiko ryšius su administracinio valdymo, sveikatos apsaugos, teisinės, švietimo, socialinių reikalų, aplinkos apsaugos sistemų atstovais. Funkciniai specialistai pagal savo įgytą išsilavinimą (įgūdžius) vykdo ar koordinuoja įvairių projektų vykdymą atsakomybės rajone, vertina vietos gyventojų poreikius, nustatydami, ko labiausiai trūksta ir numatydami, kaip tuos poreikius patenkinti.

3. Kas gali tapti kariu savanoriu?

Rikiuotės kariu savanoriu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis nuo 18 iki 42 m. amžiaus, turintis pagrindinį išsilavinimą, karo medicinos komisijos pripažintas tinkamu tarnybai KASP. Kariais savanoriais tapti negali asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus bei tie, kurių veiksnumas apribotas teismo.
 
4. Kokiais kriterijais vadovaujamasi priimant į CKB kuopą?
Pagrindiniai kriterijai:
  •  Motyvacija tarnybai Savanorių pajėgose;
  •  Kario profesinis pasirengimas (savo civilinės srities specialistai), asmeninės savybės;
  •  Anglų kalbos žinios;
  •  Pageidautinas aukštasis išsilavinimas.


5. Kada vyksta mokymai? Ar įmanoma kaip nors planuoti savo laiką?
Mokymai paprastai vyksta 1-2 savaitgalius per mėnesį. Mokymų planas sudaromas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje. Kuopos vadas, metų pradžioje išsiunčia elektroniu paštu kuopos metų veiklos tvarkaraštis, kuriuo Jūs vadovaudamiesi galite planuoti savo veikla taip, kad galėtumėte dalyvauti visose pratybose.
 
6. Kokio pobūdžio pratybos būna šios kuopos kariams, ko jie mokosi?
Profesinis bei karinis tobulėjimas yra vykdomas mokantis įvairiuose lygio kursuose Lietuvoje ir užsienyje. Asmenys, norintys tapti karininkais, jau dabar yra siunčiami mokytis į Lietuvos karo akademiją – mokymas vyksta neakivaizdžiai, nuotoliniu būdu. Kuopai priklausantys kariai savanoriai yra šaukiami į tarnybą savaitgaliais – apie 20-30 kalendorinių dienų per metus, dalyvauti mokymuose, taip pat specialiuose ir kariniuose kursuose Lietuvoje ir užsienyje, esant poreikiui ir asmens sutikimui, dalyvauja tarptautinėse operacijose. Kuopos kariai dalyvauja įvairiose pratybose, jau keletas karių dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „AMBER HOPE“ ir „BALTIC SPIRIT“ Lietuvoje, „COOPERATIVE BEST EFFORT“ Ukrainoje ir „BALTIC FOX“ Estijoje.

Kuopos karių rengimas paprastai vyksta Gedimino štabo bataliono (Kairiūkščio gatvė, Vilnius), taip pat įvairiose Lietuvos kariuomenės dalininių, mokymosiose teritorijose, įvairiu paros ir metų laikais. 

7. Ar stojant į KASP reikia išlaikyti kokius nors fizinius normatyvus?

Stojant fizinio pasirengimo testas nėra laikomas, tačiau jis privalomas kariams savanoriams, kurie planuoja dalyvauti tarptautinėse misijose (testas susideda iš 3000 m bėgimo, atsispaudimų ir susilenkimų) bei tiems, kurie tolimesnėje tarnyboje sieks aukštesnio karinio laipsnio.

8. Tapus kariu savanoriu, koks pirmas žingsnis?

Tapus kariu savanoriu privalomas praeiti Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą (BKSĮK) - tai kursas, kuriame mokoma dalykų, būtinų tarnyboje, pvz.: taktikos, rikiuotės, šaudybos, karo topografijos, karo inžinerijos, karo medicinos ir pan.
BKSĮK trunka apie 18 dienų. Kursas vyksta  Mokomajame Pulke, Rukloje. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką pastarąjį kursą reikia praeiti per 6 mėnesius nuo tarnybos pradžios.
Dėl esamo mūsų kuopos karių užimtumo civiliniame gyvenime, mes inicijuojame sutrumpintą bazinį kario savanorio įgūdžių kursą – tai kursas, kuriame mokoma tokių pačių temų, kaip ir dviejų savaičių trukmės kursuose, tačiau temos išdėstomos greičiau ir mažiau laiko skiriama praktiniams užsiėmimams. Sutrumpintas kursas trunka 5 dienas.
Su atrinktais į kuopą asmenimis bus sudaroma kario savanorio sutartis, pasirašoma iki 4-ių metų laikotarpiui. Per metus tarnyboje turime būti ne mažiau kaip 20 dienų. Jos yra privalomos, galima neatvykti tik dėl pateisinamų priežasčių. Pratybos dažniausiai  vyksta savaitgaliais.

9. Kokie tarnybos šioje kuopoje privalumai – gal žmogui, turinčiam reikalingą profesiją ir mėgstančiam karybą, geriau būti savanoriu paprastoje kuopoje?
Paprastose kuopose kariai yra rengiami pagal pėstininkų rengimo programas, šiuo atveju mūsų kuopoje kariai yra rengiami vykdyti karines – civilines operacijas ir panaudojami kaip savo sričių specialistai. Kuopos kariniame rengime didelį dėmesį skiriame individuliam kario parengimui, gebėjimui sėkmingai veikti komandoje, fizinį krūvį deriname su pratybomis reikalaujančiomis žinių ir sumanumo. Didelį dėmesį skiriame mokėjimui vertinti, analizuoti civilinę aplinką, vykdyti derybas, planuoti ir įgyvendinti projektus. Svarbi rengimo dalis - karių pilietinis ugdymas, pratybose svečiuojasi, paskaitas skaito žinomi Lietuvos žmonės, patyrę kariškiai.
Dauguma kuopos karių turi aukštąjį išsilavinimą, mūsų padalinys pasižymi itin aukšta karių motyvacija, žiniomis, puoselėjamomis vertybėmis ir gera vidine atmosfera.

10. Kokių dokumentų reikia norint įstoti į KASP?

  1. Prašymo (pildomas kuopoje);
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopijos;
  3. Kario arba šauktinio liudijimo ir jų kopijos;
  4. Pažymos iš mokymo įstaigos arba įgytą išsilavinimą patvirtinančio atestato kopijos; Užpildytos anketos ir gyvenimo aprašymo (pildoma kuopoje);
  5. Socialinio draudimo (Sodros) pažymėjimo kopijos;
  6. Nuotraukų 3 vnt. (3x4).


11. Karo medicinos ekspertinė komisija (KMEK). Kas, kur, kodėl ir kaip?
Pirmiausia reikia gauti siuntimą į KMEK bei surinkti visas būtinas pažymas, be kurių KMEK eiti nebus leista (kokių dokumentų reikia, informuose kuopoje).
KMEK galima praeiti darbo dienomis iš anksto užsiregistravus (registracijos telefono numeris bus suteiktas kuopoje).
Pagal šiuo metu patvirtinta tvarką, kandidatai į karius savanorius, medicininį patikrinimą atlieką Vilniuje arba Kaune.

12. Kur reikia kreiptis norint tapti kariu savanoriu?
801 (CKB) kuopa yra įsikūrusi Kairiūkščio g. 14, Vilniuje (Gedimino štabo bataliono teritorijoje).
Kuopos vadas ar jo įgaliotas asmuo suteiks Jums visą būtiną informaciją!

14. Kur galima rasti daugiau informacijos apie Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgas ir CKB (CIMIC) kuopą?
Daugiau informacijos apie Krašto apsaugos savanorių pajėgas ir mūsų kuopą galima rasti internetinėje svetainėje www.kam.lt bei taip pat gauti paskambinus telefonais: 8 5 2113880, mob. tel. +370 698 17482, elektroninis paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai